onsdag 1 april 2015

Inte bara otur.

"De är inte dåliga i matte, om inte uppgifterna vore så krångligt formulerade med så svåra ord så skulle de klara sig bättre," så kan man säga när man vill urskulda  det dåliga resultatet i Pisa-
undersökningen. 
Gode värld säger jag. Resultatet är mycket sämre än för tio år sen och de enda grenar där svenska elever är bäst är sena ankomster och skolk.
Nu ska det ju satsa på matematiken men om eleverna inte förstår ord som har mer än sju bokstäver då kanske det är fel ände att börja i. Ord som substans respons är för svåra för sextonåringar. För att lösa matematiska problem måste man ju kunna läsa och förstå uppgiften  och för att kunna läsa så måste man ju faktiskt läsa. Det kan ju vara jobbigt och ta emot, kanske är det roligare att greja med sin mobil.
"Vi brukar inte säga till om mobilerna bara de inte svarar eller ringer under lektionerna" (!) Det svaret fick en yrkesmänniska på 35 år när han skulle hålla en inspirationslektion i årskurs nio, Allt annat kan man väl göra då om man tycker att lektionen är trist. och visst kan lektioner vara trista - fråga mig som var  högstadielärare i 25 år,  var väl inte så rolig alla gånger.
Nu ska alla elever få hjälp den minut de behöver den säger ministern. Tänk om han nån gång kunde nämna att det faktiskt inte hjälper om eleven inte vill anstränga sig, läsa, öva, träla på med mattetalen, gloslistorna, rättstavningen och bänkböckerna.
" Ju mer jag tränar desto större tur har jag" är ett citat från Ingemar Stenmark när nån reporter tyckte att han hade tur som vann så ofta. 
Så är det nog med Pisa också - dvs det är inte bara otur att resultatet är så nedslående.

Inga kommentarer: