måndag 20 juni 2022

Nu är vi populära igen

 Jag lyssnar på Ring P1 där en kvinna talar om att de kvinnor som jobbat deltid eller inte alls. Då kommer jag att tänka på en kollega som brukade beklaga sig över att sambeskattningen var borta. När vi på ett kollegium, som det hette på den tiden, skulle ge förslag på hur läsårets 178 skoldagar skulle förläggas föreslog jag och några kvinnliga kollegor att vi skulle sluta fyra dagar före julafton.
- Det är bara för att lärarinnorna vill vara hemma och städa  sade han då. Och det är klart att vi ville. Ingen av oss hade marktjänsten ordnad och betygstiderna före jul var ju ganska stressiga. Idag i P1 talade kvinnan om att de män som blivit uppassade och servade och inte behövt göra sin del av hemarbetet borde vara de som ser till att dela med sig av sin pension. Nu ingick väl en stor del barnomsorg i det hemarbetet. Det var ju först på 80-talet som utbyggnaden av barnomsorgen tog fart. Kan nog  tänka mig att en del av 70-talets dagmammor jobbade svart utan att tänka på vad det skulle innebära på pensionen. Kanske hade maken/sambon ett eget företag och tog en pensionsförsäkring på sig själv för att sen tycka att gräset var grönare nån annan stans. 
Att vi pensionärer är populära före val är ju ingen sensationell nyhet för vi är ju ganska många men detta år är vi ju verkligen i hetluften. Om nu valfläsket kommer i pannan några veckor för valet så kommer det ju verkligen att osa och göra skillnaden mellan dem som jobbat hela livet till låg lön och dem som inte jobbat alls väldigt liten. Inte rimligt kan man tycka, nån konstruktion måste väl finnas så att det ska löna sig att arbeta och att utbilda sig.
Nu har ju alla fått det bättre under den långa tiden med låg ränta men nu tycks dystrare tider vänta. Vi som varit med ett tag, som upplevde  de höga räntorna och från barndomen lärt oss att rätta munnen efter matsäcken kommer nog att kunna överleva utan välsockrat valfläsk.
 


Inga kommentarer: